CO PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ŘÍJEN 2019:

27.09.2019 10:32

 

  • Do 5. 10. nahlaste zájem o docházku vašeho dítěte do MŠ v době podzimních prázdnin 29.10. a 30.10.2019
 
  • Žabka a počasí“ - 22. 10. – 9.15 hod – 100 Kč  -  pořad v MŠ

 

  • Akce s rodiči  - „Uspávání broučků“ -  PÁ 25. 10. od 17 hod –

           zábavné aktivity,  lampionový průvod opékání 

 

  • LOGOPEDII SI MUSÍTE ZAJISTIT SAMI
  • Mgr. Lucie Chalupová
  • Tel. 776 036 298