Od pondělí 10. května bude obnoven provoz MŠ Hvězdlice pro všechny děti bez omezení. Děti se nebudou testovat a v mateřské škole nemusí mít roušku. 

Je povolen vstup osob do MŠ s tímto omezení:

 • Ve vnitřním prostoru, prosím, dodržujte rozestup osob;

Dítě doprovází jedna osoba.

V šatně je z důvodu malého prostoru nutné dodržovat maximální počet

3 doprovodných osob.

 • U vstupu použijte dezinfekci a respirátor. Děti si umyjí ruce po vstupu do třídy.

 

Provoz MŠ Hvězdlice v době letních prázdnin je po dohodě s rodiči a zřizovatelem stanovený

od 1. 7. – 18. 7. 2021 v době 6.15 – 15.45 hod.

 

Stravování:

 • V úterý 11. 5. vybíráme stravné za měsíc květen.
 • Za měsíce červen a červenec budeme vybírat stravné ve čtvrtek 24. 6.
 • Připomínáme, že stravné za letní prázdniny se nevrací, jedná se o mimořádný provoz.     Předplacené obědy si můžete odebrat do jídlonosiče.

 

Fotografování:

 •  v úterý 11. 5. od 9:30 hod proběhne ve školce závěrečné fotografování dětí.
 • Prosíme, přineste dětem vhodné oblečení (ne tepláky).

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Vítejte na stránkách Mateřské školy Hvězdlice

 • do jedné třídy jsou zařazeny děti různého věku, zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, s povinnou školní docházkou pro 5 leté děti v době od 8.00 – 12.00 hod, s možností využití individuálního vzdělávání na základě oznámení MŠ, s omezenou kapacitou 25 dětí na třídu
 • máme školní vzdělávací program s názvem "POZNÁVÁME SVĚT", vycházející z Rámcově vzdělávácího programu pro předškolní vzdělávání
 • ŠVP PV tvoří 3 integrované bloky, ve kterých praktikujeme metody prožitkového, kooperativního, sociálního a situačního učení
 • vzděláváme děti na principu aktivní volby jednotlivého dítěte, praktikovanou ve skupinové nabídce aktivit a činností
 • průběžně vyhodnocujeme všechny oblasti výchovy a vzdělávání dítěte, vedeme o tom záznam a výsledky konzultujeme s rodiči

Vize školy:

 • Chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesoinálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodinou a mateřskou školou. 

Náš cíl:

 • Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
 • Poskytujeme kvalitní předškolní vzdělávání založené na  komplexním a důsledně individuálním přístupu ke každému dítěti.
 • Vytvořit takové podmínky, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání.

Jak to u nás vypadá