Co nabízíme

 

Doplňkové programy
 • Logopedie v MŠ
 • Speciální pedagog v MŠ
 • Jóga pro děti
 • Divadla – Koncerty
 • Výchovné pořady
 • Výlet – vycházka
 • Minimální preventivní program
 • Program „Předškolák“

 

Doplňkové akce a aktivity
 • Oslavy výročí školy
 • Oslavy narozenin dětí
 • Tvořivé dílny
 • Výtvarné soutěže
 • Zábavná odpoledne (karneval, táborák, lampionový průvod broučků, Indiánská stezka odvahy, oslava Dne dětí )
 • Polodenní turistické vycházky
 • Celodenní výlet s rodiči i bez nich
 • Rozloučení s předškoláky
 • Návštěva muzea
 • Návštěva knihovny
 • Návštěva hvězdárny
 • Výchovné a vzdělávací pořady
 • Kulturní akce podle nabídek a ve spolupráci s okolními MŠ a ZŠ.
 • Besídky (mikulášská, vánoční, maminky)
 • Vystoupení dětí na besedě s důchodci
 • Vítání občánků podle požadavků obce.
 • Besedy s myslivci, hasiči, policisty a spolupráce s dalšími organizacemi v obci
 • Oslavy výročí obce, sdružení a organizací