Co nabízíme

 

Doplňkové programy
 • Logopedii
 • Spolupráci se speciální pedagogem
 • Spolupráci ze školním pedagogem
 • Spolupráce s očním specialistou

 

Doplňkové akce a aktivity
 • Projektové dny 
 • Oslavy narozenin dětí
 • Tvořivé dílny
 • Výtvarné soutěže
 • Zábavná odpoledne 
 • Celodenní i polodenní výlety
 • Rozloučení s předškoláky
 • Návštěvy muzea, knihovny
 • Výchovné a vzdělávací pořady
 • Spolupráci s okolními MŠ a ZŠ
 • Besídky pro rodiče a veřejnost
 • Zapojení dětí do života v obci - vítání občánků, vystoupení dětí pro důchodce
 •