Aktuality

Co připravujeme na jaro 2021:

03.09.2020 20:11

DŮLEŽITÉ INFORMACE z důvodu zhoršující se pandemické situace:

  1.  NEVSTUPUJTE DO MŠ, JEN ZVOŇTE na třídu

Z důvodu 5.stupně pandemie COVID 19 OMEZUJEME VSTUP 3. OSOBY DO MŠ; 

při příchodu dítěte do MŠ si po zazvonění na třídu vyzvedne dítě učitelka ve vstupu do MŠ, 

při odchodu si zazvoňte na třídu a učitelka vám dítě předá ve vstupu do MŠ.

  1. DOPORUČENÍ:

Zvažte docházku dětí do MŠ v 5.stupni rizika PES.

  1. RESPEKTUJTE ŠKOLNÍ ŘÁD

       Při podezření na možné příznaky COVID-19

  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest či vyrážkou, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, nevolností, vyrážkou) nesmí do mateřské školy vstoupit.
  • Pokud by dítě vykazovalo některý z možných příznaků COVID-19, bude izolováno od skupiny.
  • Zákonní zástupci jsou povinni v tomto případě neprodleně po kontaktování zajistit vyzvednutí dítěte z mateřské školy.
  • O podezření se informuje spádová hygienická stanice.
  • Ostatní děti ze skupiny, včetně pedagogů, v tomto případě mají povinnost nosit roušku,                                                                                      dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.