Co potřebuji do MŠ

Informace pro rodiče:

 • Děti přicházejí do MŠ od 6.15 do 8.00 hod.  Pozdější příchod narušuje výchovně vzdělávací práci s dětmi.  Individuální pozdější příchod do MŠ je třeba předem dohodnout s učitelkami.
 • Rodiče nebo jejich zástupci předávají dítě osobně ve třídě. Pedagogický pracovník odpovídá za dítě od doby převzetí od rodičů nebo jejich zástupců do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci, nejdéle však do uzavření MŠ – v 15.45 hod.
 • Do batůžku nebo textilního pytlíku dějte dětem do šatny MŠ:
  • pohodlné oblečení (tepláky, ponožky; dívky zástěrku, leginy),
  • uzavřené papučky s bílou podrážkou, pyžamo;
  • papírové kapesníky, pláštěnku.
  • Na školní zahradu dle ročního období - pokrývku hlavy, teplákovou soupravu a tenisky, kraťasy, tričko, vyteplené kalhoty
  • Malé děti náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, punčocháče. elasťáky).
 •  Do MŠ patří dítě pouze zdravé!!!  Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí nebo si vyžádat potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a možnosti navštěvovat kolektiv dětí.
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění nebo vši, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ. Dítě do MŠ nevodíme.
 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte (změnu zdravotní pojišťovny, změnu telefonního čísla zákonného zástupce).
 • Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve.
 • Z důvodu organizace práce v kuchyni je nutné odhlašovat i nahlásit dítě den předem do 14:30 hod
 • a to osobně, telefonicky nebo emailem
 • Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravné, které se platí do 5. dne v měsíci.
 • Rodiče mají právo po předchozí domluvě na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou.
 •  Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zákonného zástupce:
  • když dítě nedochází do MŠ bez omluvy déle než 14 dnů
  • když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je bezúspěšné
  • když zákonný zástupce dítěte neuhradí finanční pohledávky vůči MŠ (stravné)
  • když je to vhodné pro dítě na základě vyjádření odborníků či lékaře