Stravování

  •  Z důvodu organizace práce v kuchyni je nutné odhlašovat i nahlásit dítě den předem, nejpozději ten den do 7.15 hod. a to ústně nebo telefonicky na čísle 517 330 189.
  • Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravnékteré se platí do 5. dne v měsíci