Stravování

  •  Z důvodu organizace práce v kuchyni je nutné odhlašovat i nahlásit dítě den předem, 
  • nejpozději ten den do 7.00 hod. a to ústně nebo telefonicky na čísle 517 330 189.
  • Rodiče jsou povinni zaplatit včas stravnékteré se platí do 5. dne v měsíci v hotovosti nebo 
  • do 10. dne v měsíci na číslo účtu 301620035/0300 s přiděleným variabilním číslem.