Začátek docházky do školy je pro dítě v každém případě velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malý předškoláček vyrovnat. Vstup do neznámé budovy a do třídy s jejím vybavením a hračkami, než jaké zná z domova. Musí se přizpůsobit dosud nezvyklému režimu a požadavkům a naučit se komunikovat s "novou autoritou" - paní učitelkou. Každé dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak.

 

Poprvé v mateřské škole - jak dítěti pomoci?

·  

·             Zpočátku volte kratší pobyt dítěte v MŠ

·    

·            Používejte stejné rituály
  Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte je pokud možno ve stejnou hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete - 

po     obědě,po svačině -    ne jen obecné jako brzy, za chvíli, po práci apod.

·             Rozlučte se krátce
  Loučení dlouze neprotahujte, někdy loučení představuje větší problém pro matku než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte.

·           Buďte citliví a trpěliví
  Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.

·           Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte
 Vysvětlete mu, že je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s ním nechcete být doma. 

        Každý má svět povinností - vy práci,    vaše dítě školku.

·          Komunikujte s učitelkou
 Možná se dozvíte, že když ze školky po nervy drásající scéně odejdete, vaše plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.

·           Potomka za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte
  Pozitivně je motivujte Neříkejte doma dítěti, že chápete jaké to muselo být strašné, vydržet takovou dobu bez maminky. 

         Naopak vyzdvihněte jeho pěkné zážitky, zahrajte si s ním hru, kterou se ve školce naučilo.

  Poprvé v MŠ - co byste nikdy neměli dělat ...

·            Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.

·            Nestrašte své dítě školkou - "počkej, ve školce ti ukážou" a za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte.

·            Nepřiznávejte, že je vám také smutno a že se vám stýská. Když zvládnete své emoce vy, dítě je zvládne také.

·            Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku, a nelžete mu o tom, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.

·            Neopakujte dítěti pořád dokola, že má být hodné.