Informace pro rodiče

Organizace dne:

6.15 – 9.00 hod: * scházení dětí, 
                               hry dle volby a dětí, ranní cvičení, ranní kruh,
                               seznámení se s tématem dne, nabídka činností a aktivit

9.00 – 9.15 hod: * hygiena, svačina - sebeobsluha,
9.15 – 10.00 hod: * řízená / polořízená nabídka aktivit a činností 

                        založená  na principu individuální, skupinové i společné práce

10.00 - 12.00 hod:  čas trávený mimo mateřskou školu

                                * pobyt venku, vycházka,hry na školní zahradě
12.00 – 12.30 hod: * příprava na oběd (hygiena),
                                  oběd (částečná sebeobsluha)
                                * rozcházení dětí s dopoledním zájmem o provoz
                                * hygiena, příprava na odpočinek
12.30 – 14.15 hod: * odpolední klid, spánek dětí
14.15 – 14.45 hod: * hygiena, sebeobsluha, odpolední svačina
14.45 – 15.45 hod: *  odpolední zájmová činnost dětí
                   15.45 hod: * ukončení provozu školy

Organizace dne je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám dětí a aktuálním situaci.

8.00 - 12.00 hod : povinná 4 hodinová předškolní docházka pětiletých dětí

 

Organizace školního roku 2022 / 2023 :

 

Termín:

Provoz MŠ:

ANO – NE

Zahájení školního roku

čt 1. 9. 2022

ANO

Státní svátek

st 28. 9. 2022

NE

Podzimní prázdniny

st 26. 10. + čt 27. 10. 2022

ANO

Státní svátek

pá 28. 10. 2022

NE

Státní svátek

čt 17. 11. 2022 + pá 18. 11. 2022

NE

Vánoční prázdniny

pá 23. 12. – ne 1. 1. 2023

NE

Zahájení roku 2022

út 3. 1. 2023

ANO

Jarní prázdniny

13. 3. – 19. 3. 2023

                  ANO

Velikonoční prázdniny

pá 7. 4. – po 10. 4. 2023

NE

Státní svátek

po 1. 5. 2023 + po 8. 5. 2023

NE

Hlavní prázdniny

 21. 8. 2023 – 31. 8. 2023

ANO

Zahájení školní roku 2023/2024

Po 1. 9. 2023

ANO