Informace pro rodiče

Organizace dne:

6.15 – 9.00 hod: * scházení dětí, 
                               hry dle volby a dětí, ranní cvičení, ranní kruh,
                               seznámení se s tématem dne, nabídka činností a aktivit

9.00 – 9.15 hod: * hygiena, svačina - sebeobsluha,
9.15 – 10.00 hod: * řízená / polořízená nabídka aktivit a činností 

                        založená  na principu individuální, skupinové i společné práce

10.00 - 12.00 hod:  čas trávený mimo mateřskou školu

                                * pobyt venku, vycházka,hry na školní zahradě
12.00 – 12.30 hod: * příprava na oběd (hygiena),
                                  oběd (částečná sebeobsluha)
                                * rozcházení dětí s dopoledním zájmem o provoz
                                * hygiena, příprava na odpočinek
12.30 – 14.30 hod: * odpolední klid, spánek dětí
14.30 – 14.45 hod: * hygiena, sebeobsluha, odpolední svačina
14.45 – 15.45 hod: *  odpolední zájmová činnost dětí
                   15.45 hod: * ukončení provozu školy

Organizace dne je flexibilní, přizpůsobuje se potřebám dětí a aktuálním situaci.

8.00 - 12.00 hod : povinná 4 hodinová předškolní docházka pětiletých dětí